Vad är plandagarna? 

Plandagarna är föreningens årligen återkommande konferens för planarkitekter, planerare, planingenjörer m.fl.där skickliga och inspirerande föredragshållare anlitas för att ta upp aktuella frågor inom samhällsplanering. Vid Plandagarna ges samtidigt goda möjligheter att knyta nya personliga kontakter med plankollegor över hela landet. Plandagarna hålls varje år på en ny plats vilket då ger möjligheter att se hur planering och stadsbyggande fungerar runt om i vårt land. Konferensen blir då samtidigt ett bra sätt att se Sverige!