Sveriges Planerares Riksförbund

SPR, Sveriges Planerares Riksförbund, bildat år 1969, är en yrkesförening för dig som arbetar med samhällsplanering. Som medlem håller du dig uppdaterad inom planupprättande, lagstiftning m.m. Som medlem blir du också del av ett nätverk med likasinnade planerare från hela landet.

Årligen anordnar föreningen en konferens som kallas plandagarna och där ges möjlighet att ta del i aktuella samhällsplaneringsfrågor. Vid konferenserna ges samtidigt möjlighet till personliga kontakter med kollegor från hela landet och tillfälle finns då t.ex. att dryfta gemensamma stadsbyggnadsfunderingar eller plantekniska problem. Genom att delta i konferensen får du en återkommande uppdatering i aktuella ämnen som krävs för ditt yrkesutövande.

Många av föreningens medlemmar arbetar med detaljplanering och översiktsplanering på kommunal nivå men föreningen har även medlemmar som är anställda på t.ex. länsstyrelser, statliga verk och konsultföretag.


Föreningens styrelse

Styrelsen för Sveriges Planerares Riksförbund 20/202 består av:

  • Ordförande: Lars Jönsson, Markskommun
  • Vice ordförande: Niklas Billgren, Sokigo AB
  • Kassör: Peter Granqvist, Avesta kommun (V-Dala Miljö & Bygg)
  • Sekreterare: Alida Ottosson, Vetlanda kommun
  • Ledamot: Erika Svensson, Södermanlands läns länsstyrelse
  • Ledamot: Catrin Vestman, Afry
  • Ledamot: Jonathan Nilsson, Skurups kommun

Från vänster i bild: Niklas Billgren, Erika Svensson, Alida Ottosson, Lars Jönsson, Catrin Vestman, Peter Granqvist & Jonathan Nilsson